Klockan från Amerika

Hösten var på väg den här septemberkvällen 1937. Det började bli kyligt i luften och Fredrik drog rocken tätare omkring sig. Han skyndade på stegen längs vägen som ledde fram mot den lilla gården i Frillestad där hans syster Anna bodde med sin familj. I väskan hade han en förgylld klocka, ett fickur som han hade köpt i Amerika. Nu skulle han överraska sin syster med den fina presenten.

Fredrik Wilhelm Lang var född 1885 i Stockaryds socken i Småland och i senare dokument kan vi läsa att han uppfostrades i hemmet hos sina föräldrar till sitt fjortonde år då han kom i tjänst som smeddräng. Efter några år flyttade han söderut till Osby i norra Skåne där det fanns arbete i en smedja och där träffade han en pigan Frida, eller Fredrika Helena Petersdotter som hon egentligen hette. Frida blev med barn och Fredrik fick "skriva till kungs" för att de skulle kunna gifta sig eftersom han bara var 18 år. Vid den här tiden var vigselåldern annars 21 år för män. I lysningsboken står att han förevisade "Kungliga Majestäts nådiga utslag att han ehuru underårig finge ingå äktenskap".  

Strax innan vigseln i december 1903 föddes sonen Carl William och så småningom fick familjen ytterligare fem barn. En av döttrarna, Julia, drabbades av polio, eller barnförlamning som det kallades på den tiden. Hon fick bestående "skador på högra handen" och skickades därför till Eugeniahemmet i Stockholm som var en så kallad vanföreanstalt för fattiga och obotligt sjuka barn med funktionsnedsättningar. Verksamheten finansierades med hjälp av välgörenhet och i början av 1900-talet vårdades 200 barn på hemmet.

Fredrik var smedarbetare, men det var inte alltid lätt att få jobb. När familjen senare bodde i Stockaryd igen fick Fredrik betyg av prästen för att kunna resa tillbaka till Skåne för att söka arbete. Trots det räckte pengarna förmodligen inte för att försörja hela familjen och när äldste sonen Carl William var omkring sju år fick han flytta till morföräldrarna som bodde i Växjötrakten.

Kanske var det de ekonomiska omständigheterna som orsakade att det började knaka i förhållandet mellan Fredrik och hans hustru Frida, kanske fanns det andra anledningar. De hade träffats när de var väldigt unga och äktenskapet blev inte lyckligt. Paret ville gå skilda vägar, men det var inte lätt att få skilsmässa. Det krävdes speciella skäl, som att den ena parten varit otrogen eller våldsam mot sin make, blivit dömd för brott eller blivit sinnessjuk. Från 1915 räknades även "djup och varaktig söndring" mellan makarna som giltigt skäl för skilsmässa, men då skulle först en obligatorisk medling ske med syftet att få makarna att förlikas och fortsätta äktenskapet.

1917 finns en anteckning i församlingsboken om att en sådan medling i äktenskapet skett mellan Fredrik och Frida. Kanske medlingen ledde till att förhållande tillfälligt blev bättre för året därpå föddes deras yngsta barn, en pojke.

Bara några månader efter yngste sonens födelse dömdes Fredrik emellertid för "misshandel förövad med livsfarligt vapen", men exakt vad som hände återstår att försöka ta reda på. Häradsrätten dömde honom till 18 månaders straffarbete, men hovrätten sänkte straffet till tio månader. I fångrullorna kan man läsa att Fredrik var 1.83 meter lång och av stark växt. Han hade blå ögon och mörkbrunt hår. Hans näsa var rak och ansiktet ovalt. Det nämns också en tatuering, men den beskrivs inte närmare. Fängelseprästen har också antecknat att Fredrik var något begiven på rusdrycker. För Fredriks räkning är det inte närmre specificerat, men flera av medfångarna berusade tydligen sig genom att dricka Salubrin!!

Fredrik slapp ut ur fängelset våren 1919 och problemen mellan makarna fortsatte. Frida var otrogen och 1922 står det i församlingsboken att äktenskapet var upplöst på grund av hustruns horsbrott! Hor var inte relaterat till prostitution på den tiden, utan det var ett straffrättsligt begrepp för äktenskapsbrott. Att vara otrogen var inte bara omoraliskt i början av 1900-talet, utan även olagligt och den som blev påkommen kunde straffas med böter eller fängelse. Hur det gick för Frida och om hon blev straffad på något sätt är oklart.

Frida levde senare tillsammans med änklingen och gårdfarihandlaren Frans Johan Hultqvist i ett hus som kallades Svenstorp på Stockaryd Mellangårds ägor. 

Livet hade inte blivit som Fredrik hade tänkt sig. Det var svårt att få arbete och det blev säkert inte lättare efter fängelsestraffet. Och nu hade även äktenskapet gått i kras. Fredrik bestämde sig för att utvandra till Amerika! Våren 1923 sökte han kungligt tillstånd att "ur riket utflytta", vilket alla män som var i värnpliktsåldern var tvungna att skaffa för att få emigrera. På hösten samma år köpte han en biljett av Svenska Amerika Linien till New York och den 13 oktober gick han ombord på S/S Drottningholm som var det snabbaste transatlantiska fartyget på den tiden. Resan mellan Göteborg och New York tog 10 dagar och slutdestinationen var Jamestown där flera släktingar redan bodde.

En av släktingarna i Jamestown var Fredriks två år yngre bror Ernst Lang som hade utvandrat tidigare samma år. Ernst hustru Signe och barnen Tage och Sigrid blev kvar hemma i Stockaryd, men när Ernst hade ordnat det för sig borta i Amerika fick de komma efter. 

I det nya landet kallade sig Fredrik Wilhelm Lang för Fred Tillian Lang eller Fred Smith. 1926 ansökte han om amerikanskt medborgarskap och han bodde då i Detroit, Michigan.

Så plötsligt en dag 1937 dök Fredrik upp som från ingenstans på gården i Frillestad där hans syster Anna bodde. Det blev ett kärt återseende mellan de båda syskonen. Fredrik berättade hur bra det hade gått för honom borta i Amerika och han gav Anna den fina klockan. Långt senare fick Annas sonson Lennart, min pappa, ärva den. Då hade den sedan länge slutat att fungera, men den hängde som en prydnad på väggen vid pappas säng under alla år. Det var först på senare år jag fick höra berättelsen om klockan och morbröderna som rest till Amerika av min farfars bror Gustaf, och även om klockan numera inte har något större värde i pengar blev den med tiden en släktklenod med stort affektionsvärde.Här kan du läsa mer om familjen Lang från Stockaryd i Småland


Kommentarer