Ut ur Afrika - min koppling till mitokondriska Eva

En av de vanligast frågorna jag får om min släktforskning handlar om hur långt tillbaka i tiden jag har kommit! Med hjälp av traditionell släktforskning i arkiven kan man ofta komma ungefär till 1700-talets början i jakten på anorna, och om man har tur, kanske ytterligare ett par århundraden om man har adliga anor. Men den här veckans inlägg handlar om hur jag fick reda på mer om mitt djupa ursprung tusentals år bakåt i tiden med hjälp av DNA-teknik.

Vintern 2016 köpte jag boken "Min europeiska familj" av Karin Bojs. Den handlar om Europas tidiga historia, från den första invandringsvågen av istidsjägare och vidare till idag och hur alla vi människor är släkt med varandra. Boken gjorde mig nyfiken på var i mänsklighetens stora släktträd min gren fanns och vilken väg mina anor hade tagit "ut ur Afrika", och hur de hade hamnat här i Sverige. Sommaren 2017 bestämde jag mig för att göra ett fullsekvens mitokondrie DNA-test hos Family Tree DNA för att ta reda på det.

mtDNA

Mitokondrier finns i cellerna och spelar en viktig roll för kroppens energiomsättning. Mitokondrierna har eget DNA (mtDNA) skilt från cellkärnas DNA. mtDNA följer med äggcellen när ett barn blir till och ärvs därmed alltid från mor till barn. Både män och kvinnor ärver sitt mtDNA från sin mor.

Alla som är släkt med mig på raka mödernet tex mina barn, min syster, min mamma, mammas syskon och mina kusiner som är barn till mina mostrar har alla ärvt samma mtDNA som kom från min gotländska mormor Märta. Min morbrors barn har däremot annat mtDNA som de har ärvt från sin mamma, som inte är släkt med mig.

Ibland kan det uppstå mutationer i mtDNA som förs vidare från mor till barn. Det sker inte särskilt ofta eftersom många mutationer påverkar mitokondriens funktion. Mutationstakten är vanligtvis flera hundra år eller till och med flera tusen år. Alla människor som härstammar från samma urmoder på det raka mödernet bär på samma mutationer i mtDNA och tillhör en så kallad haplogrupp. Genom att jämföra mutationer i mtDNA kan man räkna ut hur nära eller hur långt ifrån man är släkt med en annan person på mödernet och ungefär hur länge sen det är sen den gemensamma anmodern levde. 

Antalet mutationer som skiljer mellan två personer kallas genetisk distans. För att beräkna tidsavståndet mellan personerna behöver man också ta hänsyn till var i mtDNA mutationerna har skett. Om mutationer finns i den kodande regionen (CR) har det generellt gått längre tid än om mutationer finns i de hypervariabla regionerna (HVR 1 och HVR 2).

Mitokondriska Eva

Tänk dig en lång rad med kvinnor. Din mamma, din mormor, din mormors mor, din mormors mormor i flera tusen generationer och längst bak i raden av mödrar står en kvinna som kallas mitokondriska Eva. Man tror att hon levde för 120 000 - 200 000 år sedan i östra Afrika. Hon var inte den första kvinnan och hon var inte heller den enda kvinnan som levde då. Hon har heller inget med bibelns Eva att göra. Men hon är den enda kvinnan som är anmoder längs en obruten kvinnolinje till alla människor som lever idag. Vi är alla hennes ättlingar! Andra människor som levde vid denna tid kan också ha ättlingar som lever idag, men ingen annan har ättlingar längs en direkt kvinnolinje.Ut ur Afrika

Enligt "Ut ur Afrika-hypotesen" uppstod Homo Sapiens i Afrika och alla människor som lever idag härstammar från denna population. Mitokondriska Eva tillhörde denna population. Det finns även andra teorier kring människans uppkomst, men forskningen kring mtDNA stärker hypotesen om ett gemensamt ursprung i Afrika. 

Eva och hennes folk levde troligen tillsammans i mindre grupper som strövade runt på savannen för att samla föda. De använde verktyg och de kunde kontrollera elden. 

För omkring 70 000 år sedan inträffade en explosiv kreativ och teknisk utveckling. Människan behärskade nu effektivare vapen och kunde därmed utnyttja mer av naturens resurser. Från denna tid finns också fynd som visar att människan började använda abstrakta symboler. Människors hjärnor var lika avancerade då som hos nutidens människor.

Vid denna tid uppstod också de mutationer som definierar haplogrupp L3. Ibland kallar man anmodern för denna grupp för Lara och hon är anmoder till alla människor som har sitt ursprung utanför Afrika, men även till vissa folkgrupper i Afrika. 

För omkring 60 000 år sedan började grupper av människor att lämna den afrikanska kontinenten i omgångar. Den första stora utvandringsvågen gick österut. Dessa människor tillhörde macrohaplogrupp M och idag finns deras ättlingar i sydöstra Asien, Oceanien samt tillhör amerikanska ursprungsbefolkningar.

Mitt mt-DNA test visat att min anmoder tillhörde den andra stora gruppen som utvandrade från Afrika för omkring 50 000 - 60 000 år sedan. Denna grupp kallas för macrohaplogrupp N och de vandrade mot Mellanöstern varifrån deras ättlingar sedan spred sig över Asien och Europa. Så småningom uppstod de mutationer som gav upphov till de dominerande europeiska haplogrupperna HV, JT och U. Mitt mtDNA-test visar att jag tillhör en undergrupp till JT som kallas haplogrupp T2.Klanmodern Tara

Man tror att haplogrupp T uppstod i området kring Mellanöstern för ungefär 30 000 år sedan. Därefter går åsikterna isär om var och när de två stora undergrupperna T1 och T2 uppstod. 

I sin bok "Evas sju döttrar" berättar författaren och genetikprofessorn Bryan Sykes på ett underhållande sätt om hur man lärde sig att extrahera och analysera mtDNA och förklarar teorin om de olika haplogrupperna. Han har också gett de olika europeiska haplogruppernas klanmödrar namn och i boken har han skrivit små fiktiva berättelser om hur han tänker sig att dessa kvinnors liv kan ha sett ut. Klanmodern för haplogrupp T kallar han Tara och han beskriver hur hon levde vid Italiens kust i slutet av den senaste istiden där hennes folk livnärde sig genom fiske och jakt. Enligt denna teori skulle Taras folk ha kommit till Europa redan med den första invandringsvågen för mer än 20 000 år sedan under den äldre stenåldern, eller jägarstenåldern, och levt här när istiden var som kallast.

Rekonstruktion av istidskvinna av Elisabeth Daynès

Enligt en annan teori tillhörde en del av de människor som förde med sig jordbruket till Europa haplogrupp T. De kom från Mellanöstern för 7 000 - 10 000 år sedan. Arkeologiska fynd visar att några av de människor som levde i nuvarande Tyskland, Ungern och Österrike under den yngre stenåldern tillhörde haplogrupp T2. Deras kultur kallas Bandkeramik kulturen efter de mönster man har funnit på den keramik de tillverkade. De bodde i långhus och livnärde sig genom att odla bland annat enkornsvete, ärter och linser. De höll också boskap.

Man har även gjort arkeologiska fynd som visar att omkring 15 % av Yamnayafolket tillhörde haplogrupp T. De var ett mycket framgångsrik herdefolk som levde på stäpperna norr om Svarta havet. Deras kultur uppstod under den yngre stenåldern och de förde med sig bruket av brons till Europa. Man tämjde hästar, vävde ylletyger och uppfann hjulet och genom att framställa metaller förändrade denna kultur samhället i grunden. 

Åsikterna och teorierna går alltså isär om när och var mutationerna som definierar T2 uppstod. Det kan ha varit så att gruppen uppstod i Mellanöstern och att den sedan spred sig in över Europa med alla de tre stora invandringsvågorna i förhistorien. Framtida forskning kanske ger mer svar.

Som kuriosa kan nämnas att Tsar Nikolai II av Ryssland och den legendariske brottslingen Jesse James båda tillhörde haplogrupp T2 och därmed är släkt med mig på långt avstånd. 


Här finns en video om mitt mtDNA resultat från FTDNA:

Mitt mtDNA-test gav alltså svar på frågan om vilken gren i mänsklighetens stora släktträd jag tillhör, och på frågan om hur långt tillbaka i tiden jag kommit i min släktforskning kan jag numera lite på skämt och lite på allvar svara att jag har kommit ungefär 100 000 - 200 000 år bakåt i tiden!

Jag fick också veta att min anmoder utvandrade från Afrika med den andra stora utvandringsvågen för 50 000 - 60 000 år sedan. Sedan fick jag inte veta så mycket mer om när min anmoder anlände till Europa eller vilken väg hennes ättlingar tog från Mellanöstern till Gotland där min äldsta kända anmoder fanns på 1700-talet. Men jag har en teori om att mina anmödrar har funnits i området kring Östersjön i åtminstone ett par tusen år. Mer om detta och mina funderingar kring djupa rötter på Gotland nästa vecka! 


Kommentarer